stillichimiya no rekisi

2004 - stillichimiya hossoku. 1st arubamu “stillichimiya”

2005 - Dainipponn houtou renmei kessei.

2006 - 2nd arubamu “One peach”

2007 - Mikkusu arubamu “PLACE 2 PLACE”

2008 - Dengaryu 1st arubamu “JUST”

2009 - 1st mini arubamu “amaterasuitinomiya”

2010 - Omiyuki channeru 1st arubamu “omiyukisan”

2011 - Eiga “Saudaadi” syutuen.

2012 - Dengaryu 2nd arubamu “B-kyueiganoyouni2”

2012 - Big Ben 1st arubamu “my music”

2014 - stillichimiya arubamu “Shindara dounaru”

stillichimiya

Den ga ryuu

MMM

BigBen

Omo na katudouin.

Young-G

Rihujin na seisaku ni hanki wo hurikazasu beku tachi agatta otoko tachi no katsudou no meisyou wo stillichimiya to iu.

Yamaguchi takahiro

Mr.MARO

PHARAOH

OMIYUKI CHANNEL

EXPO